Zásady ochrany súkromia

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate súhlas so zasielaním e-mailových správ o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať viac e-mailov, kedykoľvek sa môžete odhlásiť v dolnej časti každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto zásada ochrany súkromia poskytuje informácie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti WWW, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto zásada ochrany súkromia poskytuje informácie o našich postupoch pri získavaní informácií a o spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobné identifikačné informácie:

Väčšinou softvér dostáva konkrétne informácie o svojich návštevníkoch len vtedy, ak takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria žiadosť o podporu zákazníkov, poskytnú informácie o svojom životopise pre príležitosti zamestnania, alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, že nám poskytnete informácie, napríklad pri nákupe, použití platobnej karty na platbu za služby, odoslaní svojho životopisu alebo vyžiadanie určitých typov informácií. Keď poskytnete osobné identifikačné údaje programu The Software cez jednu z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavku. Vo väčšine prípadov dostanete možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby The Software nepoužíval vaše informácie, a to zasláním e-mailu na adresu: support@fxrevenge.net, avšak The Software si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, zasielať vám správy a ďalšie dôležité informácie o službách The Software. Ak nebudete mať inštrukcie od vás, The Software môže používať informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných skupinou spoločností The Software, autorizovanými agentmi spoločnosti The Software a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými The Software má vzťahy a ktorých ponuky by mohli byť pre vás zaujímavé. The Software však vaše osobne identifikovateľné informácie nepredá alebo nevymení, pokiaľ nie sme oprávnení alebo zákonovo povinní to urobiť, alebo v prípade bezprostredného fyzického ohrozenia návštevníka alebo iných osôb. Na stránkach The Software, kde môžete The Software poskytnúť kreditnú kartu alebo iné objednávacie informácie prostredníctvom webu, chráni a zabezpečuje The Software tieto informácie používaním bežných webových protokolov na zabezpečenie a šifrovanie, ako napríklad Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na stránkach, kde dobrovoľne poskytnete akúkoľvek spätnú väzbu, dáta, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, myšlienky alebo podobné, The Software bude túto časť informácií považovať za nezahrnutú do ochrany dôvernosti a vlastníctva a s výnimkou uvedenej v tejto vyhláške o ochrane osobných údajov, The Software neprejavuje žiadnu povinnosť chrániť tieto informácie pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou zárobku. Zarábacia schopnosť závisí výhradne od osoby, ktorá používa naše produkty, nápady, techniky a vynaložené úsilie. My to nepredkladáme ako „získaj bohatstvo“ a nemali by ste to tak vnímať.

B. Informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné (všeobecné informácie):

Všeobecne platí, že The Software automaticky získava niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie nerevelujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridenej vášmu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených stránkach The Software. The Software tieto informácie získava za účelom stanovenia potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Toto dosiahneme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže poskytnúť návštevníkovi personalizované informácie o službách The Software). The Software týmto spôsobom získané informácie nekombinuje so žiadnymi osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete si nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď prijmete cookie, a môžete to odmietnuť.

C. Vaša Softvérová hostovaná webová stránka, server, nástenky, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré odhaľujete na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, miestnosti na chatovanie alebo webovej stránky, ktorú The Software pre vás hostuje ako súčasť vašich služieb The Software, sú dostupné pre kohokoľvek iného, kto navštívi toto miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré odhaľujete na týchto miestach. Okrem toho, webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú súvisiace s The Software. The Software nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete odhaliť na týchto stránkach, a odporúča vám, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek uvedenému a v súlade s platnými zákonmi spoločnosť The Software (i) plne spolupracuje s orgánmi štátnej, miestnej a federálnej správy pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických správ odoslaných do spoločnosti The Software) alebo domnenými nezákonnými aktivitami akéhokoľvek používateľa služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastných práv. Za účelom takýchto opatrení a s dodržiavaním platných zákonov môže byť The Software povinná odhaliť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si môže The Software vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu (i) na spĺňanie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo požiadavky vlády, (ii) ak je takéto odhalenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku softvéru The Software alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti The Software alebo iných osôb. Súvislo s potenciálnou predajom alebo prevodom akéhokoľvek podielu na softvéri The Software a webových stránkach spoločnosti The Software si spoločnosť The Software vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane, ale neobmedzujúc sa na meno, údaje o adrese a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli spoločnosti The Software) tretím stranám, ktoré (i) realizujú svoje podnikanie v oblasti komunikačných produktov alebo služieb, (ii) súhlasia stať sa nástupcami záujmu spoločnosti The Software s ohľadom na uchovávanie a ochranu informácií získaných a udržiavaných spoločnosťou The Software a (iii) súhlasia s povinnosťami uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.