Termeni de utilizare ai site-ului SOFTWARE IMPORTANT – VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI

Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului (denumit în continuare „Site-ul”) de pe care ați găsit link-ul către acești termeni de utilizare („Site-ul”). Site-ul este proprietatea Internet a TheSoftware (denumit colectiv „TheSoftware,” „noi” și „ne”). Vă angajați să respectați acești Termeni de utilizare a site-ului TheSoftware („Termenii de utilizare”), în întregime, atunci când: (a) accesați Site-ul; (b) vă înregistrați pentru un newsletter sau vă abonați la o listă de corespondență sau solicitați informații prin intermediul Site-ului („Servicii de abonare”); (c) vă înregistrați pentru a participa la promoții, concursuri și/sau tombole oferite ocazional de TheSoftware (fiecare, un „Concurs”); (d) vă alăturați sau încercați să vă alăturați unui program de afiliere sau altor organizații de membru prezentate pe Site („Servicii de membru”) și/sau (e) comandați un produs și/sau serviciu prin intermediul Site-ului („Servicii ale furnizorului, și împreună cu Serviciile de abonare și Serviciile de membru, „Servicii”). Politica de confidențialitate TheSoftware („Politica de confidențialitate”), Regulile oficiale de concurs aplicabile fiecărui Concurs, Acordurile de achiziție TheSoftware („Acord de achiziție”), Acordurile de membru TheSoftware („Acord de membru”), precum și orice altă regulă de funcționare, politică, tarife și alte termeni și condiții suplimentare sau documente care pot fi publicate ocazional, sunt în mod expres incluse în prezentul document prin referință (denumite în continuare „Acordul”). Vă rugăm să revizuiți cu atenție toate prevederile Acordului. Dacă nu sunteți de acord cu Acordul în întregime, nu sunteți autorizat să utilizați Serviciile și/sau Site-ul în niciun fel sau formă.

TheSoftware NEAGĂ ÎN MOD EXPRES ACCESUL PE SITE ȘI/SAU LA SERVICII PENTRU ORICE PERSOANĂ CARE ESTE ACOPERITĂ DE LEGEA PRIVIND PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE A COPILULUI ONLINE DIN 1998, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE („COPPA”). TheSoftware ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ÎNCHIDE ACCESUL LA SERVICII ȘI/SAU SITE ORICĂREI PERSOANE, DUPĂ PROPRIA DISCERNERE EXCLUSIVĂ.

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în Acord referitor la utilizarea Domeniului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și TheSoftware în ceea ce privește utilizarea Domeniului web și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentări, garanții și/sau înțelegeri cu privire la Domeniul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discretia noastră, fără notificare specifică către dvs. Cel mai recent Acord va fi postat pe Domeniul web, iar dvs. ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza Domeniul web. Prin utilizarea continuă a Domeniului web și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acord valabile în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Domeniul web și Serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte juridic obligatorii în conformitate cu legea aplicabilă. Domeniul web și Serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoane sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa Domeniul web și/sau Serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de abonament

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului, prin înregistrarea pe site și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, cu taxă sau fără taxă, Servicii de abonament. Serviciile de abonament vă vor oferi conținut de e-mail, text și alte materiale („Conținutul de abonament”) relevante pentru marketingul online furnizat de TheSoftware și partenerii săi terți („Furnizori terți”). Dacă doriți să întrerupeți primirea Conținutului de abonament, trimiteți-ni un e-mail la support@fxrevenge.net. Conținutul de abonament conține comentarii, opinii și/sau alte materiale furnizate de TheSoftware și Furnizori terți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea. Vă rugăm să fiți precaut, să folosiți logica și să fiți în siguranță atunci când utilizați Conținutul de abonament și/sau Serviciile de abonament. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu suportă nicio răspundere față de dumneavoastră în legătură cu niciun astfel de Conținut de abonament. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează faptul că Conținutul de abonament pus la dispoziție în legătură cu Serviciile de abonament este precis, complet sau potrivit. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile de abonament și/sau Conținutul de abonament. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră, niciun utilizator final sau nicio terță persoană, în cadrul niciunei solicitări legate de oricare dintre Serviciile de abonament.

Servicii de membru

În conformitate cu termenii și condițiile Acordului și Acordului de membru, prin înregistrarea pe site, acceptarea Acordului de membru și obținerea aprobării de la TheSoftware, puteți obține, sau încerca să obțineți, cu taxă sau fără taxă, o Membru în unul dintre programele variate de membru pe care MTS Advertise OU le oferă. Pentru o copie a Acordului de membru, vă rugăm să vizitați site-ul pentru membrul specific. Programele de membru TheSoftware vă vor permite să accesați conținut, text și alte materiale („Conținutul de membru” și împreună cu Conținutul de abonament, „Conținutul”) furnizate de TheSoftware și anumite Furnizori terți, concepute pentru a ajuta membrii în afacerile lor de marketing online. Conținutul de membru conține comentarii, opinii și alte materiale furnizate de TheSoftware Furnizori Terți, și nu trebuie neapărat să vă bazați pe acestea. Vă rugăm să fiți precaut, să folosiți logica și să fiți în siguranță atunci când utilizați Conținutul de membru și/sau Serviciile de membru. Sunteți de acord că TheSoftware nu are nicio obligație și nu suportă nicio răspundere față de dumneavoastră în legătură cu niciun astfel de Conținut de membru. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează faptul că Conținutul de membru pus la dispoziție în legătură cu Serviciile de membru este precis, complet sau potrivit. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile de membru și/sau Conținutul de membru. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dumneavoastră, niciun utilizator final sau nicio terță persoană, în cadrul niciunei solicitări legate de oricare dintre Serviciile de membru.

Servicii Furnizor

Prin completarea formularelor de comandă adecvate, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe site-ul web. Produsele și/sau serviciile prezentate pe site pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. Softul nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe site sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produselor. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu va fi responsabil față de dvs. sau orice terță parte pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe site.

General

Informațiile pe care trebuie să le furnizați în legătură cu înregistrarea pentru servicii pot include, fără limitare, unele sau toate următoarele: (a) numele complet; (b) numele companiei; (c) adresa de e-mail; (d) adresa poștală (și adresa de facturare, dacă este diferită); (e) numărul de telefon acasă; (f) numărul de telefon de la locul de muncă; (g) numărul de fax; (h) informații despre cardul de credit; și/sau (i) orice alte informații solicitate în cadrul formularului de înregistrare aplicabil („datele de înregistrare la serviciu”). Vă angajați să furnizați datele de înregistrare la serviciu adevărate, exacte, actuale și complete. Softul are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la serviciu în cazul în care se determină, în discreția exclusivă a Softului, că: (i) încălcați orice parte din Acord; și/sau (ii) datele de înregistrare la serviciu furnizate de dvs. sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau inacceptabile în alt mod. Softul poate modifica în orice moment criteriile de date de înregistrare, în discreția sa exclusivă.

Cu excepția cazului în care se menționează în mod explicit altfel, orice ofertă sau alte servicii viitoare puse la dispoziție pe site-ul web și care completează sau îmbunătățesc caracteristicile actuale ale site-ului vor fi supuse Acordului. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a utiliza și/sau califica pentru servicii. Înțelegeți și sunteți de acord că Softul nu va fi responsabil față de dvs. sau orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror servicii sau altor produse, servicii sau promoții oferite de Soft și/sau de oricare dintre furnizorii săi terți. Dacă MTS Advertise OU reziliază Acordul și/sau orice servicii din orice motiv, MTS Advertise OU nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. Înțelegeți și sunteți de acord că refuzul de a utiliza site-ul web este singurul drept și remediu pe care îl aveți în legătură cu orice dispută pe care o puteți avea cu Softul.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor reale și precise în legătură cu formularul de înregistrare aplicabil concursului și prin acceptarea Regulamentului Oficial al Concursului aplicabil fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea o șansă de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie mai întâi să completați în mod corespunzător formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați Datele de Înregistrare ale Concursului reale, precise, curente și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice Date de Înregistrare a Concursului în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare la concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau inacceptabile în orice alt fel. TheSoftware poate schimba în orice moment criteriile privind Datele de Înregistrare, la discreția sa exclusivă.

CONCESIONARE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al site-ului, vi se acordă o licență nelimitată, netransferabilă, revocabilă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate rezilia această licență în orice moment, pentru orice motiv. Puteți utiliza site-ul și conținutul pe un singur computer în scop personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau inclusă în niciun sistem de căutare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, imita, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, efectua inginerie inversă sau transfera site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. TheSoftware își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea corectă a site-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul dvs. de a utiliza site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către dumneavoastră a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Tehnica de extragere sistematică a materialelor de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de colectare sau extragere de date în scopul creării sau compilației, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândiți drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Website sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la niciun drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, icoanele și numele de servicii asociate, sunt mărci înregistrate ale TheSoftware. Toate celelalte mărci înregistrate care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea oricărei mărci fără consimțământul scris expres al deținătorului aplicabil este strict interzisă.

HYPERLINK LA WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE ESTE INTERZISĂ

Nimeni nu are dreptul să facă un hyperlink la Website sau în porțiuni ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logouri, mărci comerciale, branding sau materiale protejate prin drepturi de autor) către website-ul sau locul lor web fără autorizația expresă a TheSoftware. În plus, “încadrarea” Website-ului și/sau referirea la Uniform Resource Locator (URL) al Website-ului în mass-media comercială sau non-comercială fără permisiunea prealabilă, expresă și scrisă a TheSoftware este strict interzisă. Sunteți de acord în mod specific să coopereze cu Website-ul pentru a elimina sau înceta, după caz, astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta, recunoașteți că veți fi răspunzător pentru orice și toate prejudicii asociate cu aceasta.

EDITAREA, ŞTERGEREA ŞI MODIFICAREA

Ne rezervăm dreptul, în propria noastră discreţie, de a edita şi/sau şterge orice documente, informaţii sau alte conţinuturi apărute pe Website.

DISCLAIMER

WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONŢINUTUL, ORICE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI PE CARE LE-AŢI PUTEA PRIMI DE LA UNUL DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI ŞI/SAU ORICE ALT PRODUS ŞI/SAU SERVICIU PE CARE L-AŢI PUTEA SOLICITA PRIN WEBSITE SUNT PUSE LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ AŞA CUM SUNT ŞI DUPĂ CUM SUNT DISPONIBILE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, PÂNĂ LA EXTINDEREA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DENUNȚAREA ORICĂROR GARANȚII PRIVIND CALITATEA MERCANTILĂ, CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI/SAU CU PRIVIRE LA POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP). ÎN MOD DEOSEBIT, DAR FĂRĂ A LIMITA ACEST LUCRU, TheSoftware NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CĂ: (A) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONŢINUTUL, ORICE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI PE CARE LE-AŢI PUTEA PRIMI DE LA UNUL DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI ŞI/SAU ORICE ALT PRODUS ŞI/SAU SERVICIU PE CARE L-AŢI PUTEA SOLICITA PRIN WEBSITE VOR ÎNDEPLINI CERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ; (B) WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONŢINUTUL, ORICE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI PE CARE LE-AŢI PUTEA PRIMI DE LA UNUL DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI ŞI/SAU ORICE ALT PRODUS ŞI/SAU SERVICIU PE CARE L-AŢI PUTEA SOLICITA PRIN WEBSITE VOR FI INTRERUPTATE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; (C) VEŢI CALIFICA PENTRU CONCURSURILE ŞI/SAU SERVICIILE OFERITE; SAU (D) REZULTATELE PE CARE LE-AŢI PUTEA OBŢINE PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, SERVICIILOR, CONCURSURILOR, CONŢINUTULUI, ORICAREI PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI PE CARE LE-AŢI PUTEA PRIMI DE LA UNUL DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI ŞI/SAU ORICARE ALT PRODUS ŞI/SAU SERVICIU PE CARE L-AŢI PUTEA SOLICITA PRIN WEBSITE VOR FI EXACTE ŞI DE ÎNCREDERE. WEBSITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONŢINUTUL, ORICE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI PE CARE LE-AŢI PUTEA PRIMI DE LA UNUL DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI ŞI/SAU ORICARE ALT PRODUS ŞI/SAU SERVICIU PE CARE L-AŢI PUTEA SOLICITA PRIN WEBSITE POT CONTINE ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU DISPONIBILITATEA CONEXIUNII DE INTERNET SUBYACENTE ASOCIATE WEBSITE-ULUI. NICIUN SFAT SAU INFORMAŢIE, FIE CĂ ESTE ORALĂ SAU SCRISĂ, PE CARE LE-AŢI PRIMI DE LA TheSoftware, DE LA ORICARE DIN FORNIZORII NOŞTRI DE PRODUSE ALTEI TERŢE PĂRŢI SAU DE ALT UNDEVA PRIN SAU DE LA WEBSITE, NU VA CREA NICIO GARANŢIE CARE SĂ NU FIE ENUNŢATĂ EXPLICIT ÎN ACT.

AVERTISMENT REFERITOR LA DAUNELE PROVOCATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Site pe propriul lor risc. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri corupătoare pentru calculator, inclusiv, dar fără a se limita la, virusuri și viermi.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGI ȘI ACCEPȚI ÎN MOD EXPRES CĂ TheSoftware NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN FAȚA TA SAU ALTEI PĂRȚI TERTE PENTRU NICIUN DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, CONSECVENTĂ ȘI/SAU DE EXEMPLU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, A REPUTAȚIEI, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A ALTOR PIERDERI IMATERIALE (CHIAR DACĂ TheSoftware A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), ÎN CELE MAI LARGI LIMITI STABILITE DE LEGE PENTRU: (A) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURI, CONȚINUTUL, ORICARE PRODUSE ALE PĂRȚILOR TERTE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNEZORII NOȘTRI DE PĂRȚI TERTE ȘI/SAU ALTOR PRODUSE ȘI/SAU SERVICII LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI; (B) COSTUL PROCURĂRII BUNURILOR ȘI SERVICIILOR DE ÎNLOCUIT CA REZULTAT AL ORICĂROR BUNURI, DATE, INFORMAȚII ȘI/SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE DE LA SAU TRANZACȚIONATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI; (C) NEÎNALTAJĂREA PENTRU CONCURSURILE, SERVICIILE SAU PRODUSELE PĂRȚILOR TERTE ALE PĂRȚILOR NOASTRE TERTE SAU ORICE REFUZ URMĂTOR AL PRODUSELOR PĂRȚILOR TERTE DIN ACELAȘI MOTIV; (D) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU MODIFICAREA DATELOR ÎNREGISTRĂRII TALE; ȘI (E) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICARE PRODUSE ALE PĂRȚILOR TERŢE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNEZORII NOȘTRI DE PĂRȚI TERTE ȘI/SAU ALTOR PRODUSE ȘI/SAU SERVICII LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ ÎN TOATE CAUZELE DE ACȚIUNE, ÎN AGREGAT INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, NEGLIJENȚA, RĂSPUNDEREA STRICTĂ, DECLARAȚIILE FALSE ȘI ORICE ALTE NEDREPTĂȚI. PRIN PREZENT, RENUNȚI LA ORICE OBIGAȚII, RĂSPUNDERI ȘI PRETENȚII ALE TUTUROR FURNEZORILOR NOȘTRI DE PĂRȚI TERTE PENTRU ORICE DAUNĂ CARE DEPĂȘEȘTE LIMITAREA STABILITĂ AICI. DACĂ LEGEA APLICABILĂ NU PERMITE O ASTFEL DE LIMITARE, MAXIMA RĂSPUNDERE A TheSoftware ÎN FAȚA TA ÎN ORICE CIRCUMSTANȚE VA FI DE CINCI SUTE DE DOLARI (500.00 DOLARI). NECONCERELE DAUNELOR SPECIFICATE MAI SUS REPREZINTĂ UN ELEMENT FUNDAMENTAL AL BAZEI TRATATULUI DINTRE TINE ȘI TheSoftware. IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SERVICIILE, CONCURSURILE, CONȚINUTUL, ORICARE PRODUSE ALE PĂRȚILOR TERȚE PE CARE LE PUTEȚI PRIMI DE LA UNUL DINTRE FURNEZORII NOȘTRI DE PĂRȚI TERTE ȘI/SAU ALTOR PRODUSE ȘI/SAU SERVICII LA CARE PUTEȚI APLICA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU ĂȚI FI FURNIZATE FĂRĂ ASTFEL DE LIMITĂRI.

INDEMNIFICARE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții lor, subsidiarele și afiliații și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-branderii și/sau alți parteneri în drepturile de proprietate intelectuală, fără prejudiciu pentru orice și toate pretențiile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile ale avocaților), daunele, procesele, costurile, cerințe și/orice hotărâri făcute de orice terț din cauza sau în legătură cu: (a) utilizarea dvs. a Site-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor unei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, a fiecărui părinte al său, a subsidiarelor și/sau a afiliaților săi, și a fiecărui ofițer, director, membru, angajat, agent, acționar, licențiant, furnizor și/sau avocat. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să afirme și să impună aceste prevederi direct împotriva dvs. în numele propriu.

SITE-URI ALE TERȚILOR

Site-ul poate oferi link-uri către și/sau să vă îndrume către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de furnizorii terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra unor astfel de site-uri web și/sau resurse de internet, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web și/sau resurse de internet. Mai mult, TheSoftware nu avalează și nu este responsabil sau răspunzător pentru termenii și condițiile, politicile de confidențialitate, conținutul, publicitatea, serviciile, produsele și/sau alte materiale de la aceste site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea Site-ului, și toate comentariile, feedback-ul, informațiile, Datele de Înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul Site-ului sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile privind utilizarea dvs. a Site-ului și orice alte informații de identificare personală furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a dăuna, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în orice alt fel cu funcționarea Website-ului, reprezintă o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu hotărâre orice și toate mijloacele legale în această privință împotriva oricărei persoane sau entități ofensatoare pe cât este permis de lege și de justiție.

ALEGEREA LEGII/JUDETE

Orice dispute ce decurg din sau sunt legate de Acord vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Estoniei (fără a ține seama de principiile de conflict de legi). Orice hotărâre pronunțată va fi definitivă și irevocabilă pentru părți, iar cu privire la aceasta poate fi dată o sentință într-o instanță de jurisdicție competență. Nimic din prezentul Acord nu trebuie interpretat în sensul de a împiedica pe oricare dintre părți să solicite punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești în scopul protejării drepturilor sale în așteptarea solutionării unui litigiu. În măsura în care este permis de lege, sunteți de acord să nu porniți, să nu vă alăturați sau să nu participați la nicio acțiune în justiție colectivă referitoare la orice pretenție, dispută sau controversă pe care o puteți avea împotriva TheSoftware și a fiecăruia dintre reprezentanții lor legali, afiliaților, filialelor, părinților, agențiilor și membrilor, funcționarilor, directorilor, angajaților și agenților acestora. Sunteți de acord cu emiterea unei hotărâri judecătorești pentru oprirea unei astfel de acțiuni în justiție sau pentru eliminarea dumneavoastră din calitatea de participant în proces. Sunteți de acord să plătiți taxele de avocat și costurile de judecată pe care TheSoftware le suportă în căutarea unei astfel de puneri în aplicare. Prezentul Acord nu constituie o renunțare la niciunul dintre drepturile și remedierile dvs. de a urmări o pretentie individual și nu ca o acțiune în justiție colectivă în cadrul arbitrajului obligatoriu, așa cum este prevăzut mai sus. Prevederea care vă împiedică să porniți, să vă alăturați sau să participați la procesele în justiție colectivă reprezintă un acord independent. Dacă orice parte a Acordului este găsită ca fiind invalidă sau inaplicabilă, acea porțiune va fi interpretată în conformitate cu legea aplicabilă, iar restul porțiunilor vor rămâne în vigoare deplină.