Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze witryny. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o standardach i warunkach, na mocy których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczanych przez odwiedzających strony internetowe znajdujące się w sieci światowej, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji i sposobach wykorzystania Twoich informacji. Niniejsza polityka może ulegać zmianie, dlatego warto okresowo zapoznawać się z tymi informacjami.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie typowo otrzymuje konkretne dane na temat odwiedzających witrynę tylko wtedy, gdy takie informacje są udzielane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie dotyczące wsparcia klienta, dostarczają informacje o curriculum vitae w celu znalezienia pracy lub wysyłają do nas wiadomość e-mail. Oczywiście, niektóre z tych działań wymagają od Ciebie podania informacji, na przykład w przypadku dokonania zakupu, użycia karty kredytowej do opłaty za usługi, przesłania curriculum vitae lub żądania określonych informacji. Kiedy udostępniasz dane osobowe The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one używane w celu spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, aby The Software wykorzystywał te informacje w celach dodatkowych. Możesz również poprosić, aby The Software nie wykorzystywał Twoich informacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@fxrevenge.net. Jednakże, The Software zastrzega sobie prawo, zgodnie ze swoją uznaniem, do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących świadczonych przez The Software usług. W przypadku braku konkretnych instrukcji ze strony Ciebie, The Software może użyć informacji, które dostarczasz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez The Software, The Software family of companies, The Software authorized agents, oraz inne firmy i dostawców usług, z którymi The Software ma relacje, a których oferty mogą Cię zainteresować. The Software nie sprzeda ani nie wymieni Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy do tego uprawnieni lub jest to wymagane z mocy prawa, lub w przypadku nieuchronnego zagrożenia fizycznego dla odwiedzającego lub innych osób. Na tych stronach The Software, gdzie możesz podać The Software informacje dotyczące karty kredytowej lub innych danych dotyczących zamówienia za pośrednictwem sieci, The Software chroni i zabezpiecza te informacje, stosując powszechnie przyjęte protokoły zabezpieczania i szyfrowania oparte na technologii internetowej, na przykład Secure Socket Layer (SSL) i Secure Electronic Transaction (SET). Na tych stronach, gdzie dobrowolnie udzielasz opinii, danych, odpowiedzi, pytań, komentarzy, sugestii, pomysłów lub podobnych informacji, The Software traktuje tę część informacji jako niepoufną i właściciel praw autorskich oraz nie wyraża zobowiązania do ochrony takich informacji przed ujawnieniem.

Przykłady zawarte w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy całkowicie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w działanie. Nie przedstawiamy tego jako “programu bogacenia się”, i Ty również nie powinieneś tak go postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

W ogólności, The Software zbiera automatycznie pewne informacje ogólne. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują one informacje o adresie internetowym przypisanym do Twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzających, oraz odwiedzanych stronach The Software. The Software zbiera te informacje w celu ustalenia potrzeb dotyczących obsługi klienta i witryn internetowych. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym “ciasteczek” (technologii, która może być stosowana do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji dotyczących usług The Software). The Software nie łączy tych informacji z żadnymi informacjami identyfikującymi osobę. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu pliku cookie, oraz możesz go odrzucić.

C. Twoja strona hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony osób trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na dowolnej tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej hostowanej przez oprogramowanie w ramach usług oprogramowania, są dostępne dla wszystkich, którzy odwiedzają tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może zabezpieczyć żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe oprogramowania zawierają linki do stron osób trzecich niezwiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z zasadami polityki prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak i zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie (i) pełni współpracuje z lokalnymi i federalnymi władzami w ramach jakiejkolwiek dochodzenia dotyczącego treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub rzekomych nielegalnych działań użytkownika Usługi, oraz (ii) podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własnościowych. W celu osiągnięcia takiej współpracy i działań oraz zgodnie z obowiązującym prawem, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji dowolnego rodzaju (i) w celu spełnienia jakiejkolwiek ustawy, regulacji lub żądania rządu; (ii) jeśli takie ujawnienie jest niezbędne lub odpowiednie do funkcjonowania Oprogramowania; lub (iii) w celu ochrony praw lub majątku Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swoich udziałów w Oprogramowaniu i stronach internetowych posiadanych przez firmę, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji, które podałeś Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która (i) koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; (ii) zgadza się stać się sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz (iii) zgadza się na przestrzeganie zobowiązań określonych w niniejszym oświadczeniu polityki.