Programvaren NETTSTEDSBETINGELSER – VIKTIG – VENNLIGST LES

Takk for at du besøker nettsiden (“Nettstedet”) hvor du fant lenken til disse Bruksvilkårene (“Nettsted”). Nettstedet er en internett-eiendom som eies av TheSoftware. (heretter referert til samlet som “TheSoftware”, “vi” og “oss”). Du samtykker i å være bundet av disse TheSoftware Nettstedsbetingelsene (“Betingelser”), i sin helhet, når du: (a) får tilgang til Nettstedet; (b) registrerer deg for et nyhetsbrev, abonnerer på en e-postliste eller ber om informasjon via Nettstedet (“Abonnementstjenester”); (c) registrerer deg for å delta i kampanjer, konkurranser og/eller lotterier som tilbys av TheSoftware fra tid til annen (hver, en “Konkurranse”); (d) blir medlem av, eller forsøker å bli medlem av, et tilknyttet program eller annen medlemskapsorganisasjon som er fremhevet på Nettstedet (“Medlemstjenester”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller tjeneste via Nettstedet (“Leverandørtjenester”, og sammen med Abonnementstjenester og Medlemstjenester, “Tjenestene”). TheSoftware Personvernerklæring (“Personvernregler”), de offisielle konkurransereglene som er gjeldende for hver Konkurranse, TheSoftware Kjøpsavtaler (“Kjøpsavtale”), TheSoftware Medlemskapsavtaler (“Medlemskapsavtale”), samt eventuelle andre driftsregler, retningslinjer, prisplaner og andre tilleggsvilkår eller dokumenter som kan publiseres fra tid til annen, er uttrykkelig innlemmet her ved referanse (samlet kalt “Avtalen”). Les gjennom de fullstendige vilkårene i Avtalen nøye. Hvis du ikke samtykker i Avtalen i sin helhet, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenestene og/eller Nettstedet på noen måte eller form.

TheSoftware NEKTER SPESIFIKT ADGANG TIL NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE FOR ENHVER PERSON SOM DEKKES AV CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, SOM ER ENDRAGET (“COPPA”). TheSoftware BEHOLDER SEG RETTEN TIL Å NEKTE ADGANG TIL TJENESTENE OG/ELLER NETTSTEDET FOR ENHVER PERSON, ETTER SIN EGEN ENESTE OG UTELUKKENDE SKJØNN.

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og eneste avtalen mellom deg og TheSoftware med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, fremstillinger, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved fortsatt bruk av nettstedet og/eller tjenestene samtykker du herved i å overholde alle vilkårene og betingelsene som er fastsatt i avtalen som er effektiv på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå rettslig bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av individer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Abonnementstjenester

I henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden og få godkjenning fra TheSoftware, skaffe eller forsøke å skaffe deg mot betaling eller uten kostnad, abonnementstjenestene. Abonnementstjenestene vil gi deg e-postinnhold, tekst og annet materiale («Abonnementsinnhold») som er relevant for nettmarkedsføring og levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører («Tredjepartsleverandører»). Hvis du ønsker å slutte å motta abonnementsinnholdet, sender du bare en e-post til oss på support@fxrevenge.net. Abonnementsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og/eller annet materiale som blir levert av TheSoftware og tredjepartsleverandører og bør ikke nødvendigvis være til å stole på. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær sikker når du bruker abonnementsinnholdet og/eller abonnementstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke pådra seg noen ansvar overfor deg i forbindelse med noe slikt abonnementsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at abonnementsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med abonnementstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller hensiktsmessig. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller på noen måte erstatningspliktig for din manglende evne til å bruke abonnementstjenestene og/eller abonnementsinnholdet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal holdes ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller tredjeparter for krav knyttet til noen av abonnementstjenestene.

Medlemstjenester

I henhold til vilkårene i avtalen og medlemsavtalen kan du, ved å registrere deg på nettsiden, godta medlemsavtalen og få godkjenning fra TheSoftware, skaffe deg eller forsøke å skaffe deg mot betaling eller uten kostnad et medlemskap i ett av de ulike medlemsprogrammene som MTS Advertise OU tilbyr. For en kopi av medlemsavtalen, besøk nettsiden til det spesifikke medlemskapet. TheSoftware sine medlemsprogrammer gir deg tilgang til innhold, tekst og andre materialer («Medlemsinnhold» og sammen med abonnementsinnholdet, «Innholdet») levert av TheSoftware og visse tredjepartsleverandører som skal hjelpe medlemmene i deres nettsmarkedsføringstiltak. Medlemsinnholdet inneholder kommentarer, meninger og annet materiale som blir levert av TheSoftware tredjepartsleverandører og bør ikke nødvendigvis være til å stole på. Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær sikker når du bruker medlemsinnholdet og/eller medlemstjenestene. Du samtykker i at TheSoftware ikke har noen forpliktelser og ikke pådra seg noen ansvar overfor deg i forbindelse med noe slikt medlemsinnhold. TheSoftware garanterer ikke at medlemsinnholdet som er tilgjengelig i forbindelse med medlemstjenestene er nøyaktig, fullstendig eller hensiktsmessig. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke er ansvarlig eller på noen måte erstatningspliktig for din manglende evne til å bruke medlemstjenestene og/eller medlemsinnholdet. Du forstår og samtykker i at TheSoftware ikke skal holdes ansvarlig overfor deg, sluttbrukere eller tredjeparter for krav knyttet til noen av medlemstjenestene.

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de relevante innkjøpsordreskjemaene kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som er omtalt på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandørenes produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren gir ingen garanti for at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke er ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for noen tvist med selgeren, distributøren og sluttbrukerne av produktet. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

Generelt

Informasjonen du må oppgi i forbindelse med registrering for tjenestene kan inkludere, uten begrensning, noe eller alt av følgende: (a) ditt fulle navn; (b) firma navn; (c) e-postadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse hvis forskjellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbeidstelefonnummer; (g) telefaksnr; (h) kredittkortinformasjon; og/eller (i) all annen informasjon som etterspørres på det gjeldende registreringsskjemaet («Tjenesteregistreringsdata»). Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og komplette tjenesteregistreringsdata. Programvaren har retten til å avvise alle tjenesteregistreringsdata der det, etter Programvarens ene og utelukkende skjønn, blir fastslått at: (i) du bryter med noen del av avtalen; og/eller (ii) de tjenesteregistreringsdataene du oppga er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. Programvaren kan når som helst, etter eget skjønn, endre kriteriene for registreringsdataene.

Med mindre det uttrykkelig er angitt noe annet, vil eventuelle framtidige tilbud som blir gjort tilgjengelige for deg på nettsiden og som utvider eller på annen måte forbedrer de nåværende funksjonene på nettsiden være underlagt avtalen. Du forstår og aksepterer at Programvaren ikke er ansvarlig på noen som helst måte for din manglende evne til å bruke og/eller kvalifisere for tjenestene. Du forstår og samtykker i at Programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for noen endring, suspensjon eller avslutning av noen tjenester eller andre produkter, tjenester eller kampanjer som tilbys av Programvaren og/eller noen av dets tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU avslutter avtalen og/eller noen av tjenestene av hvilken som helst grunn, skal MTS Advertise OU ikke ha noe ansvar eller noen forpliktelser overfor deg. Du forstår og samtykker i at det er ditt eneste rett og løsning å nekte å bruke nettsiden med hensyn til eventuelle tvister du måtte ha med Programvaren.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoterte premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurranseregistreringsskjemaet og ved å samtykke til de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få en sjanse til å vinne promoterte premier som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig registreringsdata for konkurransen. TheSoftware har rett til å avvise registreringsdata for konkurransen der det blir bestemt, etter TheSoftwares ene og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med en hvilken som helst del av avtalen, og/eller (ii) konkurransedataene du oppga er ufullstendige, falske, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene, etter eget skjønn.

LISENSGIVENDE

Som bruker av nettsiden er du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. TheSoftware kan når som helst si opp denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller inkorporeres i et hvilket som helst informasjonssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere konstruere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller noen del av disse. TheSoftware forbeholder seg alle rettigheter som ikke er eksplisitt gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den riktige funksjonen av nettsiden. Du kan ikke foreta noen handling som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIENDOMSRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, magnetiske oversettelser, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold relatert til nettsiden, innholdet, konkurransene og tjenestene er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene ved bruk av automatiserte midler eller enhver annen form for scraping eller datautvinning for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller fra og gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke et fraskrivelse av noen rettigheter til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører sine respektive eiere. Bruk av noen varemerke uten den aktuelle eiers uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLING TIL NETTSIDEN, SAMBRUK, “FRAMING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSIDEN ER FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperkoble nettsiden, eller deler av den (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkenavn eller opphavsrettslig materiale), til deres nettside eller nettsted av noen grunn. Videre er “framing” av nettsiden og/eller referering til Uniform Resource Locator (“URL”) til nettsiden i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware, strengt forbudt. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettsiden for å fjerne eller stoppe, etter behov, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du er ansvarlig for alle skader som er knyttet til dette.

REDAKTERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å redigere og/eller slette dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, BLIR LEVERT TIL DEG «SOM DET ER» OG «SOM DET ER TILGJENGELIG», OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, FRASKRIVES I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FRASKRIVELSEN AV EVENTUELLE GARANTIER FOR SALGBARHET, UKRENKELIGHET AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET TIL BESTEMT BRUK). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE, GIR IKKE TheSoftware NOEN GARANTI FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (B) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, VIL VÆRE UKNUSKET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSER ELLER TJENESTER; ELLER (D) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, VIL VÆRE PRESISE ELLER PÅLITELIGE. NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, EVENTUELLE PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN FÅ, OG/ELLER EVENTUELLE ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSIDEN, KAN INNEHOLDE FEIL, FEILMELDINGER, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI VIL IKKE HOLDE OSS ANSVARLIGE FOR TILGJENGELIGHETEN TIL UNDERLIGGENDE INTERNETTFORBINDELSE ASSOSIERT MED NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU MOTTAR FRA TheSoftware, EN AV DENS TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJENNOM ELLER FRA NETTSIDEN, VIL GI NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I AVTALEN.

ANSVARSERKLÆRING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkere laster ned informasjon fra nettstedet på egen risiko. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT TheSoftware IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADEFULL OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, GODTRO, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM TheSoftware HAR BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), I DEN FULLSTE UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, FOR: (A) BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA TREDJEPART SOM DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET; (B) KOSTNADEN FOR ERSTATNINGSGODER OG TJENESTER SOM FØLGE AV EVENTUELL KJØP, DATA, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER OBTENERT FRA, ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM, NETTSTEDET; (C) FEILEN VED Å KVALIFISERE FOR KONKURRANSENS, TJENESTENE ELLER TREDJEPARTSPRODUKTENE FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ELLER EVENTUELL SENERE AVSLAG PÅ TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME LEVERANDØR; (D) DEN ULOVLIGE TILGANGEN TIL ELLER ENDRINGEN AV DIN REGISTRERINGSINFORMASJON; OG (E) ENHVER ANNEN SAK SOM HAR BETYDNING FOR MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE RETNINGSSØKSMÅL, TOTALT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUD, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR, MISFORSTÅELSER OG ALLE ANDRE UAKTSOMHETSFORSEELSER. DU FRIGIR TheSoftware OG ALLE TheSoftware’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRA ETHVERT LOVVALG, ERSTATNINGSANSVAR OG KRAV SOM OVERSKUDDER BEGRENSNINGEN SOM ER ANGITT HER. HVIS GJELDENDE LOV IKKE TILLATER EN SÅDAN BEGRENSNING, VIL TheSoftware’S MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG UNDER ALLE OMSTENDIGHETER VÆRE FEM HUNDRE DOLLAR ($500.00). AVSLUTNINGEN AV SKADEDEKNINGEN SOM ER OPPFØRT OVER, ER EN GRUNNLEGGENDE DEL AV BASIS AV AVTALEN MELLOM DEG OG TheSoftware. MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, NOEN TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN MOTTAR FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM GJENNOM NETTSTEDET VIL IKKE BLI LEVERT TIL DEG UTEN SLIKE BEGRENSNINGER.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, medmerkevareprodukter og/eller andre partnere, skadesløse for ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokatgebyrer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremsatt av tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i konkurranse; (b) din overtredelse av avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter og/eller enhetens rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på eget vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre godkjenner TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkårene og betingelsene, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materialer som finnes eller er tilgjengelige på slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

PERSONVERNREGEL/VISITOR INFORMASJON

Bruk av nettstedet, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettstedet, er underlagt vår personvernerklæring. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruken av nettstedet ditt, og all annen identifiserbar informasjon som du gir oss, i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. For å se personvernerklæringen vår, vennligst klikk her.

Enhver forsøk av enkeltperson, uansett om de er en TheSoftware kunde eller ikke, å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er et brudd på strafferett og sivilrett og TheSoftware vil aktivt forfølge ethvert rettsmiddel mot den enkeltpersonen eller enheten som er ansvarlig. Det fulle omfanget av gjeldende lov og rettferdighet vil bli utnyttet.

LOVVALG/VERNEMETODE

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Estland (uten hensyn til lovkonflikter). Enhver domsavsigelse skal være endelig og bindende for partene, og en dom basert på denne kan meddeles av domstolene med kompetent jurisdiksjon. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å hindre noen av partene fra å søke midlertidig forføyning for å beskytte sine rettigheter i påvente av et resultat i voldgiftssaken. I den grad tillatt i henhold til loven, samtykker du i at du ikke vil bringe, bli medlem av eller delta i noen gruppesøksmål angående noen krav, tvist eller uenighet du måtte ha mot TheSoftware og deres respektive juridiske representanter, tilknyttede selskaper, datterselskaper, morselskaper, byråer og deres respektive medlemmer, ledere, direktører, ansatte og agenter. Du samtykker til at det kan fattes midlertidig forføyning for å stanse et sådant søksmål, eller for å fjerne deg som deltaker i søksmålet. Du samtykker i å betale TheSoftwares advokathonorarer og saksomkostninger i forbindelse med å søke slik midlertidig forføyning. Avtalen utgjør ingen avkall på noen av dine rettigheter og rettsmidler for å fremme en individuell påstand, og ikke som et gruppesøksmål i bindende voldgiftssak som er angitt over. Denne bestemmelsen som forhindrer deg fra å bringe, bli medlem av eller delta i gruppesøksmål er en separat avtale. Hvis noen del av avtalen skulle betraktes som ugyldig eller ikke håndhevbar, skal den delen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de gjenværende delene skal forbli i full kraft og virkning.