De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DIT ALSTUBLIEFT

Bedankt voor het bezoeken van de website (de ‘Website’) waarop u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (‘Website’). De Website is een interneteigendom van TheSoftware (gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’), in hun geheel, wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Abonnementsservices’); (c) zich registreert voor deelname aan promoties, wedstrijden en / of sweepstakes die door TheSoftware van tijd tot tijd worden aangeboden (elk een ‘Wedstrijd’); (d) lid wordt van, of probeert lid te worden van, een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsservices’); en / of (e) een product en / of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersdiensten’, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Diensten’). Het TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Aankoopovereenkomst(en) (‘Aankoopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere bedrijfsregels, beleid, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, zijn hierbij uitdrukkelijk opgenomen door verwijzing (gezamenlijk het ‘Akkoord’). Lees de volledige voorwaarden van het Akkoord zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met het gehele Akkoord, bent u niet gemachtigd om de Diensten en / of Website op enigerlei wijze te gebruiken of te bezoeken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN / OF DIENSTEN AAN ELKE INDIVIDU DIE VALT ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (“COPPA”). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN / OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELKE INDIVIDU, NAAR EIGEN OORDEEL EN UITSLUITEND.

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifiek op de hoogte te stellen. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door het voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen en op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die volgens de toepasselijke wetgeving rechtsgeldige overeenkomsten kunnen sluiten. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te krijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of zonder betaling de Abonnementsdiensten verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten voorzien u van e-mailinhoud, tekst en ander materiaal (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing die wordt geleverd door TheSoftware en zijn externe partners (“Externe leveranciers”). Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stoppen, stuur ons dan gewoon een e-mail naar support@fxrevenge.net. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of ander materiaal dat wordt verstrekt door TheSoftware en externe leveranciers, waarop niet noodzakelijkerwijs vertrouwd moet worden. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud of Abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft in verband met dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware staat niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of enige derde partij, voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of zonder betaling een Lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende Lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een exemplaar van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u terecht op de website voor het specifieke Lidmaatschap. De Lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat om toegang te krijgen tot inhoud, tekst en ander materiaal (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) die wordt geleverd door TheSoftware en bepaalde externe leveranciers, ontworpen om leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en ander materiaal dat wordt verstrekt door TheSoftware en externe leveranciers, waarop niet noodzakelijkerwijs vertrouwd moet worden. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Ledeninhoud of Lidmaatschapsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u heeft in verband met dergelijke Ledeninhoud. TheSoftware staat niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de Ledeninhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Ledeninhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u, eindgebruikers of enige derde partij, voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschapsdiensten.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website gepresenteerde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de registratie voor de Diensten kan bestaan uit, zonder beperking, enkele of alle van de volgende gegevens: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werktelefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) alle andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Dienst Registratiegegevens”). U stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige Dienst Registratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om elk Dienst Registratiegegeven af te wijzen indien, naar eigen goeddunken van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) u in overtreding bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Dienst Registratiegegevens die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor Registratiegegevens wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de Website en de huidige functies van de Website verbeteren, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of hiervoor in aanmerking te komen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige Dienst of ander product, dienst of promotie aangeboden door TheSoftware en/of een van zijn leveranciers van derden. Indien MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of enige Dienst om welke reden dan ook beëindigt, heeft MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en verhaalmiddel is met betrekking tot geschillen die u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotieprijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door de juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het bijbehorende inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u deelnemen voor een kans om de promotieprijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het bijbehorende inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om echte, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om alle wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarbij, naar eigen oordeel van TheSoftware, vastgesteld wordt dat: (i) u in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de door u verstrekte wedstrijdregistratiegegevens onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor gegevensopvraging, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, ontleden, reverse-engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet in de overeenkomst zijn toegekend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van TheSoftware oplegt. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, services en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en services zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, redistribueren, publiceren of verkopen door u van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of services is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of services door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scrapen of gegevensonttrekking om rechtstreeks of onrechtstreeks een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, services of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of services. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de services, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materie. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website verschijnen of via de services worden aangeboden, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink plaatsen naar de website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), op hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden om de website “in te kaderen” en/of de Uniform Resource Locator (“URL”) van de website te vermelden in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteiten te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle daarmee verband houdende schade en kosten.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN U AANGEBODEN OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN TOT HET UITERSTE TOEGESTAANDE VAN TOEPASSELIJK RECHT AFGESCHERMD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFWIJZING VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, BIEDT TheSoftware GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (C) U IN AANMERKING KOMT VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF SERVICES; OF (D) DE RESULTATEN DIE MOGELIJK WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. DE WEBSITE, SERVICES, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DAT U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS ONTVANGT, EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF DIENST WAARVOOR U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, KUNNEN FOUTEN, GEBREKEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE MET DE WEBSITE IS VERBONDEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN TheSoftware, VAN EEN VAN HAAR DERDENLEVERANCIERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE HEEFT VERKREGEN, ZAL ENIGE GARANTIE OPLEVEREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDDADIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, GOEDE NAAM VERLIES, GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF OVERIGE IMMAT?RI?LE VERLIEZEN (OOK ALS TheSoftware OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN), IN DE RUIMST MOGELIJKE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT; (B) DE KOSTEN VAN HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE U HEBT GEKOCHT OF HEBT VERKREGEN VIA, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA, DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS, OF ENIGE VERDERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR DEZELFDE DERDENPROVIDER; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF DE WIJZIGING VAN, UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ELKE ANDERE AANGELEGENHEID IN VERBAND MET DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGEN, IN HET GEHEEL, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, GARANTIESCHENDING, NALATIGHEID, VERSCHRIKKELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ALLE ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. U ONTHEFT HIERBIJ TheSoftware EN ALLE DERDENPROVIDERS VAN TheSoftware VAN ENIGE EN ALLE VERPLICHTINGEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN VORDERINGEN DIE MEER BEDRAGEN DAN DE HIERIN VERMELDE BEPERKING. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware JEGENS U IN ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($500.00) BEDRAGEN. DE UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE ONDERHANDELDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDENPROVIDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE AANVRAAGT TE GEBRUIKEN, ZOU U NIET WORDEN GEBODEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

INDEMNIFICATION

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere websites en/of bronnen op internet bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Partij Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware deze websites van derden niet goed en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of via dergelijke websites van derden, noch voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de Website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de Website, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de Website te schaden, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het straf- en burgerlijk recht. TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen om eventuele overtredende individuen of entiteiten in deze kwestie te vervolgen tot het volste toegestane wettelijke en billijke extent.

KEUZE VAN RECHT/LOCATIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflicterende wetsbepalingen). Elke uitspraak zal bindend en definitief zijn voor de partijen en er kan een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtszaak. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als het uitsluiten van het recht van een partij om voorlopige voorzieningen te vragen ter bescherming van haar rechten in afwachting van een beslissing in arbitrage. Voor zover toegestaan ​​door de wet, stemt u ermee in dat u geen groepsvordering, geschil of controverse met betrekking tot TheSoftware en elk van hun juridische vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten zult aanspannen, bijwonen of eraan deelnemen. U stemt ermee in dat er voorlopige voorzieningen worden toegewezen om dergelijke rechtszaken te stoppen of om u te verwijderen als deelnemer aan de zaak. U stemt ermee in om de advocatenkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftware maakt bij het zoeken naar dergelijke voorzieningen. Deze Overeenkomst doet geen afstand van uw rechten en remedies om een claim individueel en niet als een collectieve vordering in bindende arbitrage na te streven zoals hierboven beschreven. Deze bepaling die u verbiedt om deel te nemen aan groepsvorderingen is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd overeenkomstig het toepasselijk recht en de resterende gedeelten blijven volledig van kracht.