Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke individuele bezoeker van onze websites. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waarin De Software de privacy van informatie beschermt die bezoekers aan sites op het World Wide Web leveren, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie-inzamelingspraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie door te nemen.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt meestal specifieke gegevens over bezoekers van haar website alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservicevraag openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidsmogelijkheden, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient, of bepaalde soorten informatie opvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u al dan niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: support@fxrevenge.net, echter, De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software diensten te sturen. Zonder enige instructies van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de De Software-familie van bedrijven, De Software-geautoriseerde agenten en andere goederen en dienstenleveranciers waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn. De Software zal echter uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen, tenzij wij hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend lichamelijk letsel voor de bezoeker of anderen. Op die De Software-sites waar u aan de Software betalingsinformatie met uw creditcard of andere bestelinformatie via het web kunt verstrekken, beschermt De Software deze informatie met behulp van commercieel gebruikelijke webbeveiligings- en versleutelingsprotocollen, waarvan voorbeelden zijn Secure Socket Layer (SSL ) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of iets dergelijks aanbiedt, zal De Software dat deel van de informatie behandelen als niet-vertrouwelijk en niet-eigenaardig en, behalve zoals anderszins in deze privacyverklaring staat, neemt De Software geen verplichting op zich om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de geleverde inspanning gebruikt. Wij stellen dit niet voor als een “snel rijk worden-schema”, en u zou dat ook niet zo moeten beschouwen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte De Software-sites. De Software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om de klantenservice en de behoeften van de website te bepalen. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over De Software-diensten te voorzien). De Software combineert informatie die op deze manier wordt verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Daarnaast bevatten The Software-websites links naar sites van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan het privacybeleid van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt The Software (i) volledig samen met overheidsfunctionarissen op staats-, lokaal- en federaal niveau in elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie verzonden naar The Software) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en (ii) neemt redelijke maatregelen ter bescherming van haar exclusieve rechten. Met het beperkte doel om dergelijke samenwerking en maatregelen te voltooien en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het zijn dat The Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om aan elke wet, regelgeving of verzoek van de overheid te voldoen; (ii) indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om The Software te laten functioneren; of (iii) om de rechten of eigendommen van The Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een belang in The Software en The Software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresinformatie en andere informatie die u aan The Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) haar bedrijfsactiviteiten concentreert op communicatieproducten of -diensten; (ii) akkoord gaat om The Software’s opvolger te zijn met betrekking tot het handhaven en beschermen van de informatie die is verzameld en onderhouden door The Software; en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van dit beleidsstatement.