Software WEBSITE TERMS OF USE VIGTIGT – LÆS VENLIGST

Tak for dit besøg på websitet (herefter benævnt “Websitet”), hvor du fandt linket til disse Betingelser for Brug (herefter benævnt “Websitet”). Websitet er en internetejendom ejet af TheSoftware. (som samlet benævnes “TheSoftware,” “vi” og “os”). Du accepterer at være bundet af disse TheSoftware Betingelser for Brug (herefter benævnt “Betingelser for Brug”), i deres helhed, når du: (a) får adgang til Websitet; (b) tilmelder dig en nyhedsbrev eller abonnerer på en mailingliste eller anmoder om information via Websitet (herefter benævnt “Abonnementsydelser”); (c) tilmelder dig for at deltage i kampagner, konkurrencer og/eller lodtrækninger, som TheSoftware fra tid til anden tilbyder (herefter benævnt en “Konkurrence”); (d) bliver medlem af, eller forsøger at blive medlem af, et affiliateprogram eller en anden medlemsorganisation, der er vist på Websitet (herefter benævnt “Medlemsservices”); og/eller (e) bestiller et produkt og/eller en service gennem Websitet (herefter benævnt “Leverandørservices, og sammen med Abonnementsydelserne og Medlemsservices, “Ydelserne”). TheSoftware Privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”), de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver Konkurrence, TheSoftware Købsaftale(r) (“Købsaftale”), TheSoftware Medlemskabsaftale(r) (“Medlemskabsaftale”), samt alle andre driftsregler, politikker, prisoversigter og andre supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, som kan blive offentliggjort fra tid til anden, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning (samlet kaldet “Aftalen”). Gennemgå venligst de fuldstændige betingelser i Aftalen omhyggeligt. Hvis du ikke accepterer Aftalen i sin helhed, er du ikke bemyndiget til at bruge Ydelserne og/eller Websitet på nogen måde eller i nogen form.

TheSoftware FORBEHOLDER SPECIFIKT SIG RET TIL AT FORHINDRE ADGANG TIL WEBSITET OG/ELLER YDELSERNE FOR ENHVER PERSON, SOM ER OMFATTET AF CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT FRA 1998, SOM SKAL VÆRE ÆNDRET (“COPPA”). TheSoftware FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FORHINDRE ADGANG TIL YDELSERNE OG/ELLER WEBSITET FOR ENHVER PERSON, EFTER EGET SKØN OG ENESTE DISKRETION.

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne, der er angivet i Aftalen, med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og TheSoftware med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle betingelser og vilkår indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt kontrollere denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Abonnementstjenester

Underlagt betingelserne i aftalen, ved at registrere dig på hjemmesiden og få godkendelse fra TheSoftware kan du opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller gratis, adgang til abonnementstjenesterne. Abonnementstjenesterne vil give dig e-mail-indhold, tekst og andet materiale (“Abonnementsindhold”) relevant for online markedsføring leveret af TheSoftware og dets tredjepartsleverandører (“Tredjepartsleverandører”). Hvis du vil afmelde modtagelse af Abonnementsindholdet, kan du blot sende os en e-mail på support@fxrevenge.net. Abonnementsindholdet indeholder kommentarer, meninger og/eller andet materiale, der leveres af TheSoftware og Tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis anvendes. Vær forsigtig, brug sunde fornuft og vær sikker, når du bruger Abonnementsindholdet og/eller Abonnementstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og pådrager sig intet ansvar over for dig i forbindelse med sådan Abonnementsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at det Abonnementsindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med Abonnementstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningsansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge Abonnementstjenesterne og/eller Abonnementsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, andre slutbrugere eller tredjeparter for krav i forbindelse med nogen af Abonnementstjenesterne.

Medlemstjenester

Underlagt betingelserne i aftalen og medlemsaftalen kan du, ved at registrere dig på hjemmesiden, acceptere medlemsaftalen og få godkendelse fra TheSoftware, opnå, eller forsøge at opnå, mod betaling eller gratis, et medlemskab i et af de forskellige medlemsprogrammer, som MTS Advertise OU tilbyder. Hvis du vil have en kopi af medlemsaftalen, kan du besøge hjemmesiden for det specifikke medlemskab. TheSoftwares medlemskabsprogrammer giver dig mulighed for at få adgang til indhold, tekst og andet materiale (“Medlemsindhold” og sammen med Abonnementsindholdet, “Indholdet”) leveret af TheSoftware og visse tredjepartsleverandører, designet til at hjælpe medlemmer med deres online markedsføring. Medlemsindholdet indeholder kommentarer, meninger og andet materiale, der leveres af TheSoftware tredjepartsleverandører, og bør ikke nødvendigvis anvendes. Vær forsigtig, brug sunde fornuft og vær sikker, når du bruger Medlemsindholdet og/eller Medlemstjenesterne. Du accepterer, at TheSoftware ikke har nogen forpligtelser og pådrager sig intet ansvar over for dig i forbindelse med sådan Medlemsindhold. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at det Medlemsindhold, der er tilgængeligt i forbindelse med Medlemstjenesterne, er nøjagtigt, fuldstændigt eller passende. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningsansvarlig på nogen måde for din manglende evne til at bruge Medlemstjenesterne og/eller Medlemsindholdet. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig over for dig, andre slutbrugere eller tredjeparter for krav i forbindelse med nogen af Medlemstjenesterne.

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de gældende indkøbsordreformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsleverandørerne af sådanne varer. Softwaren repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er korrekte eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktets sælger, distributør og slutbruger forbrugere. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke på nogen måde hæfter over for dig eller tredjeparter for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

Generelt

De oplysninger, som du skal give i forbindelse med registrering til tjenesterne, kan omfatte følgende, uden at være begrænset til: (a) dit fulde navn; (b) firmanavn; (c) e-mailadresse; (d) postadresse (og faktureringsadresse, hvis forskellig); (e) hjemmetelefonnummer; (f) arbejdstelefonnummer; (g) telefaxnummer; (h) kreditkortoplysninger; og/eller (i) eventuelle andre oplysninger, der anmodes om på den relevante registreringsformular (“Service Registreringsdata”). Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige service registreringsdata. Softwaren har ret til at afvise enhver service registreringsdata, hvor det afgøres, i softwarens eneste og eksklusive skøn, at: (i) du er i brud med en del af aftalen; og/eller (ii) de service registreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, bedrageriske, en duplikat eller på anden måde uacceptable. Softwaren kan til enhver tid ændre registreringsdata kriterierne efter eget skøn.

Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, vil enhver fremtidig tilbud gjort tilgængelig for dig på hjemmesiden, der forstærker eller på anden måde forbedrer de nuværende funktioner af hjemmesiden, være underlagt aftalen. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at bruge og/eller kvalificere dig til tjenesterne. Du forstår og accepterer, at softwaren ikke hæfter over for dig eller tredjeparter for eventuelle ændringer, suspensioner eller afbrydelser af nogen tjenester eller andre produkter, tjenester eller tilbud, der tilbydes af softwaren og/eller nogen af dens tredjepartsleverandører. Hvis MTS Advertise OU ophæver aftalen og/eller nogen tjenester af nogen årsag, vil MTS Advertise OU ikke have nogen ansvar eller erstatningspligt over for dig. Du forstår og accepterer, at det er dit ret og eneste løsning at nægte at bruge hjemmesiden i forhold til enhver tvist, du måtte have med softwaren.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionspræmier og andre præmier via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrence tilmeldingsformular og ved at acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at få chancen for at vinde promotionspræmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne på hjemmesiden skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at levere sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger til konkurrenceregistrering. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrenceregistreringsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares ene og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder enhver del af aftalen; og/eller (ii) konkurrenceregistreringsdata, som du har angivet, er ufuldstændige, vildledende, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre registreringsdatas kriterier efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilknyttet materiale i overensstemmelse med aftalen. TheSoftware kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver grund. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må gengives i nogen form eller indgå i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, udleje, lease, sælge, ændre, dekompilere, demontere, revertere, eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. TheSoftware forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage handlinger, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på TheSoftwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er ikke overdragelig.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet, organisationen, grafikken, designet, sammenstillingen, den magnetiske oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold vedrørende hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af en del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk indsamling af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved automatiseret midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du erhverver ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der er set på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden, eller via tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettigheder til sådan information og/eller materiale. Navnet og logoet TheSoftware og alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af et varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den relevante ejer er strengt forbudt.

HYPERLINK TIL HJEMMESIDEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF HJEMMESIDEN ER FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har autoriseret det, må ingen linke til hjemmesiden eller en del deraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale) på deres hjemmeside eller websted af nogen grund. Desuden er ‘framing’ af hjemmesiden og/eller henvisning til Uniform Resource Locator (URL) for hjemmesiden i nogen kommerciel eller ikke-kommerciel medier uden først at have opnået udtrykkelig skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre, når relevant, sådant indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du er erstatningsansvarlig for alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFIKASJON

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

FRASKRIVELSE

NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN LEVERES TIL DEG ‘SOM DET ER’ OG ‘SOM TILGJENGELIG’ OG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, AVVISER VI PÅ DEN STØRSTE LOVLIGE MÅTE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, AVVISNING AV EVENTUELL GARANTIER FOR KJØPELIGHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL). SPESIELT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DETTE, GIR IKKE TheSoftware GARANTIER FOR AT: (A) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (B) NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI; (C) DU VIL KVALIFISERE FOR KONKURRANSENE OG/ELLER TJENESTENE; ELLER (D) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN VIL VÆRE PRESISE ELLER PÅLITELIGE. NETTSIDEN, TJENESTENE, KONKURRANSER, INNHOLD, HVILKE SOM HELST PRODUKTER FRA EN AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER SOM DU KAN MOTTRE, OG/ELLER ENHVER ANNEN PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER SOM DU KAN SØKE OM VIA NETTSIDEN KAN INNEHOLDER FEIL, FEIL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. VI VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TILGJENGELIGHETEN TIL TILKNYTTET INTERNETT-FORBINDELSE ASSOSISERT MED NETTSIDEN. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, MOTTATT AV DEG FRA TheSoftware, HVA SOM HELST AV VÅRE TREDJEPARTSLEVERANDØRER ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJENNOM ELLER FRA NETTSIDEN, VIL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I AVTALEN.

ANSVARSAFVISNING FOR SKADE FORVOLDT AF DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT TheSoftware IKKE VIL VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, PÅDRAGENDE OG/ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOD VILJE, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS TheSoftware ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), I DET OMFANG DET ER LOVLIGT MULIGT: (A) BRUGEN ELLER MANGLENDE BEMULIGHED FOR AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅSKE MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSETTINGSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN; (B) OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF ALLE VARER, DATA, OPLYSNINGER OG/ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER FÅET ADGANG TIL GENNEM HJEMMESIDEN ELLER GENNEMFØRTE TRANSFERER; (C) MANGLENDE KVALIFICERING TIL KONKURRENCERNE, TJENESTER ELLER TREDJEPARTSPRODUKTER FRA NOGEN AF VORES TREDJEPARTSETTINGSLEVERANDØRER ELLER NOGEN EFTERFØLGENDE AFVISNING AF TREDJEPARTSPRODUKTER FRA SAMME; (D) ULOVLIG ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE REGISTRERINGSOP- LYSNINGER; OG (E) ANDRE FORHOLD RELATERET TIL MANGLENDE BEMULIGHED FOR AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅSKE MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSETTINGSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE RETSSAGER, SAMLET INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, CONTRACTBRUD, GARANTIBRUD, FORSØMMELIGHED, STRENGT ANSVAR, FEJLREPRÆSENTATIONER OG ALLE ANDRE SKADES- ERSTATNINGER. DU FRIGIVER HERVED THE- SOFTWARE OG ALLE THE- SOFTWARES TREDJEPARTSETTINGSLEVERANDØRER FRA ALLE FORPLIGTELSER, ERSTATNINGSKRAV OG -AN- SVAR, DER VÆSENTLIGT OVERSTIGER DEN HERI OMTALEDE BEGRÆNSNING. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER SÅDANDE BEGRÆNSNING, BLIVER TheSoftwares MAKSIMALE ERSTATNINGSPLIGT OVER FOR DIG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER FEM HUNDREDE DOLLAR (500,00 $). KRAVET OM AFVISNING AF SKADER, DER ER ANGIVET OVENFOR, ER EN FAR- IKEL ELEMENT I GRUNDLAGDET MELLEM DIG OG TheSoftware. MANGLENDE BEMULIGHED FOR AT BRUGE HJEMMESIDEN, TJENESTERNE, KONKURRENCERNE, INDHOLDET, NOGEN TREDJEPARTSPRODUKTER, SOM DU MÅSKE MODTAGER FRA EN AF VORES TREDJEPARTSETTINGSLEVERANDØRER, OG/ELLER ANDRE PRODUKTER OG/ELLER TJENESTER, SOM DU MÅTTE ANSØGE OM GENNEM HJEMMESIDEN VILLE IKKE BLIVE LEVERET TIL DIG UDEN SÅDANDE BEGRÆNSNINGER.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde og beskytte TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, medvaremærkeindehavere og/eller andre partnere mod ethvert krav, udgift (herunder rimelige advokathonorarer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme uanset art, fremsat af tredjeparts på grund af eller i forbindelse med: a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; b) dit brud på aftalen; og/eller c) dit overtrædelse af andres rettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Disse personer og enheder har hver ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSITES

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internethjemmesider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsites- og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsites og/eller ressourcer. Desuden støtter TheSoftware ikke og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikker, indhold, annoncering, tjenester, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsites eller ressourcer eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af hjemmesiden og alle kommentarer, feedback, informationer, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger vedrørende din brug af hjemmesiden og al anden personligt identificerbar information, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. For at se vores fortrolighedspolitik, klik venligst her.

Enhver forsøg fra enhver person, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, der har til hensigt at skade, ødelægge, manipulere, hærværke og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil handle ihærdigt for at forfølge alle former for retsmidler i denne forbindelse imod enhver krænkende person eller enhed, i det omfang det er tilladt efter loven og retfærdigheden.

LOVVALG/LOKALE

Enhver tvist, der opstår som følge af eller er relateret til aftalen, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med estisk lovgivning (uden hensyn til lovkonfliktregler). Ethvert afgørelse truffet herpå vil være endelig og bindende for parterne, og der kan indgives en dom herover i enhver kompetent domstol. Intet heri skal fortolkes som at forhindre en part i at søge midlertidig retlig beskyttelse for at beskytte sine rettigheder, indtil der foreligger en afgørelse i voldgiftssagen. I det omfang det er tilladt efter loven, accepterer du, at du ikke vil indlede eller deltage i noget gruppesøgsmål vedrørende enhver krav, tvist eller kontrovers, som du måtte have imod TheSoftware, hver af deres juridiske repræsentanter, tilknyttede selskaber, datterselskaber, moderselskaber, agenturer samt deres respektive medlemmer, embedsmænd, direktører, ansatte og agenter. Du accepterer at kræve iværksættelse af midlertidig retlig beskyttelse for at standse en sådan søgsmål eller fjerne dig som deltager i søgsmålet. Du accepterer at betale TheSoftwares advokatomkostninger og retsomkostninger for at søge en sådan retlig beskyttelse. Aftalen udgør ikke en fraskrivelse af nogen af ​​dine rettigheder og retsmidler for at forfølge et krav individuelt og ikke som en gruppesøgsmål i bindende voldgift som angivet ovenfor. Denne bestemmelse, der forhindrer dig i at indlede, deltage i eller deltage i gruppesøgsmål, udgør en uafhængig aftale. Hvis en del af aftalen findes ugyldig eller umulig at håndhæve, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov, og de resterende dele skal forblive i fuld kraft og virkning.